wtorek, 16 lipca, 2024
Bez kategorii

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia KSS Kotwica

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

CZŁONKÓW KÓRNICKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO KOTWICA W KÓRNIKU.

Zarząd KSS Kotwica Kórnik w Kórniku ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik zawiadamia członków stowarzyszenia, iż 16 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 – I termin (18:15 – II termin) w Kórniku przy ul. Pocztowej 2 (dawna restauracja Prowansja) odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze zgodnie z poniższym planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przedstawienie Regulaminu Zebrania.

6. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania

7. Wybór komisji:

a) uchwał i wniosków.

8. Rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu  z działalności za rok 2018 r.

12. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd KSS Kotwica Kórnik

Ps.

UWAGA !!!
Prosimy członków o dokonanie wpłaty składki członkowskiej w wysokości 60,00 zł za rok 2019 do 10.04.2019 na konto klubu. Z przyczyn organizacyjnych nie będą przyjmowane wpłaty gotówkowe w dniu zebrania. 

Nr konta do wpłaty składki
BS w Kórniku – 53 9076 0008 2001 0007 1316 0001