środa, 12 czerwca, 2024

INFORMACJE O KLUBIE

Kórnickie Stowarzyszenie Sportowe „Kotwica” powstało z dwóch organizacji : Harcerskiego Klubu Sportowego i KS Skałka. Ten drugi przekształcił się wkrótce w KS Kotwica. W jego utworzeniu uczestniczył naczelnik Fundacji Kórnickiej – Antoni Pacyński, co zaowocowało bliskim związkiem pomiędzy klubem, a fundacją i znalazło wyraz w przyjęciu nazwy klubu „Kotwica”. W dniu 28.XII. 1926 roku, walne zgromadzenie klubu zatwierdziło statut i na prezesa wybrano Kazimierza Jakubowskiego. Klub jednak nie przystąpił do PozOZPN i w związku z tym nie uczestniczył w rozgrywkach o mistrzostwo Okręgu.

Po II wojnie światowej KS Kotwica wznowił swą działalność dopiero w 1947 roku, a prezesem został Walery Jedel. Wkrótce klub kórnicki włączył się w nurt sportu wiejskiego i około 1950 roku, zaczął występować pod nazwą LZS Kotwica. Zmiana ta nie wpłynęła na lepszą pracę klubu, ani też poprawę warunków. Klub rozwijał się w cieniu klubów niedalekiej metropolii regionu – Poznania, a do 1975 roku, także klubu z miasta powiatowego Śremu. Dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku, nastąpił stały rozwój, a na poczętku lat dziewięćdziesiątych, zwłaszcza po objęciu patronatu przez poznańską firmę „ERGE” i pozyskaniu innych sponsorów ( w tym dyrektora klubu Marka Ozimka) drużyna piłki nożnej KS Kotwica-Erge poczyniła ogromne postępy. W sezonie 1992/1993 w wyniku zwycięskiej rywalizacji w III lidze z Gwardią Koszalin i Polonią Chodzież – Kotwica awansowała do II ligi, co jest największym sukcesem w jej dotychczasowej historii. Jednak ze względu na brak zabezpieczenia finansowego zarząd klubu wycofał drużynę z rozgrywek przed ich rozpoczęciem. Po tej trudnej decyzji KKS Kotwica do dziś uczestniczy w rozgrywkach regionalnych.