Składki

S K Ł A D K I     C Z Ł O N K O W S K I E     N A     R O K     2 0 1 8

 

Szanowni Rodzice,

 

uprzejmie prosimy o prawidłowe i systematyczne wpłacanie składek członkowskich (opłat treningowych) na rok 2018.

Wpłat prosimy dokonywać z góry najpóźniej do 15-dnia miesiąca np. składkę za miesiąc STYCZEŃ wpłacamy do dnia 15 stycznia 2018r., składkę za miesiąc LUTY wpłacamy do dnia 15 lutego 2018 r. itd. za kolejne miesiące.

Wpłat dokonujemy tylko i wyłącznie na konto bankowe dla grup młodzieżowych nr:

26 9076 0008 2001 0007 1316 0002

W tytule przelewu koniecznie podajemy:

Imię i nazwisko dziecka, rocznik urodzenia, miesiąc i rok, za który wpłacana jest składka.

np.

  1. Jakub Kowalski, 2001, STYCZEŃ 2018

W ten sposób dokonywane przelewy znacznie ułatwią weryfikację dokonywanych przez Państwa wpłat i szybkie wyjaśnienie ewentualnych niejasności.

Wprowadza się następujące wysokości składki miesięcznej począwszy od 01.01.2018 r.

– dla grup młodzieżowych od kategorii żak (najmłodszej) do junior młodszy włącznie  – 90,00 zł

 

W przypadku ewentualnej pomyłki w przelewie np. podanie niewłaściwego miesiąca, za który wnoszona jest opłata prosimy wysłać maila na adres: kotwica.kornik@wielkopolskizpn.pl z informacją o pomyłce oraz podać prawidłowy miesiąc, na który mamy zakwalifikować wpłatę.

Rodzicom zawodników naszego klubu przysługuje zniżka w wysokości 50% jeśli na zajęcia uczęszcza więcej niż jedna osoba z tej samej rodziny (brat, siostra), przy czym 100 % składki płaci dziecko które pierwsze rozpoczęło treningi w klubie natomiast każde kolejne 50% składki uchwalonej przez zarząd.

PRZYPOMINAMY, ŻE LIPIEC JEST MIESIĄCEM NIESKŁADKOWYM PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA TEN MIESIĄC.

Regulamin-opłacania-składek-członkowskich