sobota, 25 maja, 2024

SKŁADKI

S K Ł A D K I     C Z Ł O N K O W S K I E

SZANOWNI RODZICE,

uprzejmie prosimy o prawidłowe i systematyczne wpłacanie składek członkowskich (opłat treningowych).

Wpłat prosimy dokonywać z góry najpóźniej do 10-dnia miesiąca np. składkę za miesiąc STYCZEŃ wpłacamy do dnia 10 stycznia., składkę za miesiąc LUTY wpłacamy do dnia 10 lutego, itd. za kolejne miesiące.

Wprowadza się następujące wysokości składki miesięcznej:

– Składka za jedno dziecko  – 150,00 zł
– Składka za drugie oraz kolejne dziecko  – 80,00 zł

W przypadku ewentualnej pomyłki w przelewie np. podanie niewłaściwego miesiąca, za który wnoszona jest opłata prosimy wysłać maila na adres: kotwica.kornik@wielkopolskizpn.pl z informacją o pomyłce oraz podać prawidłowy miesiąc, na który mamy zakwalifikować wpłatę.

PRZYPOMINAMY, ŻE LIPIEC JEST MIESIĄCEM NIESKŁADKOWYM PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA TEN MIESIĄC.