SKŁADKI

S K Ł A D K I     C Z Ł O N K O W S K I E

SZANOWNI RODZICE,

uprzejmie prosimy o prawidłowe i systematyczne wpłacanie składek członkowskich (opłat treningowych).

Wpłat prosimy dokonywać z góry najpóźniej do 15-dnia miesiąca np. składkę za miesiąc STYCZEŃ wpłacamy do dnia 15 stycznia., składkę za miesiąc LUTY wpłacamy do dnia 15 lutego, itd. za kolejne miesiące.

Wpłat dokonujemy tylko i wyłącznie na konto bankowe dla grup młodzieżowych nr:

26 9076 0008 2001 0007 1316 0002

W tytule przelewu koniecznie podajemy:

Imię i nazwisko dziecka, rocznik urodzenia, miesiąc i rok, za który wpłacana jest składka.

np.

  1. Jakub Kowalski, 2001, SIERPIEŃ 2022

W ten sposób dokonywane przelewy znacznie ułatwią weryfikację dokonywanych przez Państwa wpłat i szybkie wyjaśnienie ewentualnych niejasności.

Wprowadza się następujące wysokości składki miesięcznej począwszy od 01 stycznia.

– dla grup młodzieżowych od kategorii skrzat do junior włącznie  – 120,00 zł

W przypadku ewentualnej pomyłki w przelewie np. podanie niewłaściwego miesiąca, za który wnoszona jest opłata prosimy wysłać maila na adres: kotwica.kornik@wielkopolskizpn.pl z informacją o pomyłce oraz podać prawidłowy miesiąc, na który mamy zakwalifikować wpłatę.

Rodzicom zawodników naszego klubu przysługuje zniżka w wysokości 50% jeśli na zajęcia uczęszcza więcej niż jedna osoba z tej samej rodziny (brat, siostra), przy czym 100 % składki płaci dziecko które pierwsze rozpoczęło treningi w klubie natomiast każde kolejne 50% składki uchwalonej przez zarząd.

PRZYPOMINAMY, ŻE LIPIEC JEST MIESIĄCEM NIESKŁADKOWYM PROSIMY NIE DOKONYWAĆ WPŁAT ZA TEN MIESIĄC.

Regulamin-opłacania-składek-członkowskich