sobota, 25 maja, 2024
Bez kategorii

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

CZŁONKÓW KÓRNICKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO KOTWICA W KÓRNIKU.

Zarząd KSS Kotwica Kórnik w Kórniku ul. Leśna 6, 62-035 Kórnik zawiadamia członków stowarzyszenia, iż 28 marca 2018 o godz. 18:00 – I termin (18:15 – II termin) w sali konferencyjnej Hotelu Rodan w Kórniku przy ul. Poznańskiej 5D odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze zgodnie z poniższym planowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego.

2. Wybór przewodniczącego obrad oraz powołanie protokolanta.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przedstawienie Regulaminu Zebrania.

6. Zatwierdzenie Regulaminu Zebrania

7. Wybór komisji:

a) uchwał i wniosków.

8. Rozpatrzenie  sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 rok.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

10. Dyskusja.

11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oraz podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu  z działalności za rok 2017 r.

12. Przyjęcie wniosków komisji uchwał.

13. Zamknięcie obrad.

Zarząd KSS Kotwica Kórnik

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.